Fundacja „Niebieski Koralik”

 

W Poznaniu, w dniach 15.05=01.06.2021r odbędą się Poznańskie Dni Rodziny. Fundacja wspiera wszystkie rodziny, ale to rodziny zastępcze zostały bohaterami naszego projektu.

Zależy nam, aby jak najszersza i największa grupa odbiorców dowiedziała się o niezwykle ważnej roli rodzin zastępczych.  Być może niektórzy z adresatów zdecydują się pogłębić wiedzę i rozważą pełnienie takiej funkcji.

 

https://www.poznan.pl/poznanskiednirodziny/

OD 1 STYCZNIA 2021r NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO zgodnie ze STATUTEM POZNAŃSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW

1) zamieszkanie na terenie miasta Poznania;

2) rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów prawnych na rzecz miasta Poznania;

3) wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień).

 

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI WRAZ Z WNIOSKIEM PRZEDSTAWIAJĄ:

1.  kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pierwszej strony zeznania rocznego
z potwierdzeniem złożenia do urzędu skarbowego aktualnego na dzień zapisania dziecka do żłobka

lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

UWAGA! Warunek zamieszkiwania w Poznaniu i rozliczania podatku dochodowego na rzecz Miasta Poznań dotyczy obojga rodziców.

Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

2. kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przez dziecko.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka ma dziecko:

      – niepełnosprawne,

      – z rodziny wielodzietnej

 

 • Wskazana preferencja nie ma wpływu na przyjęcie dziecka. Żłobek ma jedną listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.

KORONAWIRUS COVID-19

Drodzy Rodzice,
W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i w związku ze zwiększającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19,  informujemy, iż:
Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie.
Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Uprzejmie informujmy, że 19 listopada 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał piątą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

PLAKAT – PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

PRACA DLA OPIEKUNEK / PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŻŁOBKU

 

Osoby zainteresowane pracą w żłobku, posiadające odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje, wykazujące się dużą odpowiedzialnością, rozwagą, cierpliwością, przewidywalnością, kreatywnością oraz posiadające zdolności interpersonalne prosimy o składanie CV  przy ul. M. Cegłowskiej 14 w Poznaniu lub wysyłając na adres e-mail:  zlobekniezapominajka@gmail.com ,

 

OFERTY PRACY

Oferty pracy do Żłobka Niezapominajka na stanowiska : pedagog/opiekun/pielęgniarka/położna/osoba sprzątająca można odnaleźć na http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/

OPIEKUN/PIELĘGNIARKA

 

ADAPTACJA W ŻŁOBKU

10 kroków do dobrej adaptacji dziecka w żłobku.

Przed Twoim dzieckiem stoi nowy, bardzo ważny rozdział w życiu, już lada moment zacznie spędzać sporą część dnia w zupełnie nowym otoczeniu.

 1. Zapoznaj dziecko z placówką, zanim zacznie do niej uczęszczać.

Najpierw dokładnie wytłumacz malcowi, gdzie idziecie, mówiąc o tym z radością. Potem pokazuj, tłumacz i wyjaśniaj – „to jest ciocia Ania, która będzie się tobą opiekować, to będzie twoja sala, a tutaj są toalety. I spójrz, ile zabawek!’.

 1. Przez pierwsze trzy wizyty bądź w pobliżu dziecka.

Nie musisz i nawet nie powinnaś bawić się z dzieckiem i trzymać je za rękę – ale warto być gdzieś na poboczu, obserwować pociechę i umożliwić jej zapoznanie się z otoczeniem bez strachu.

 1. Stopniowo wydłużaj czas pobytu dziecka w placówce.

Nie rzucaj malca na „głęboką wodę”, zostawiając je w żłobku na prawie dziewięć godzin – dla dziecka będzie to wieczność. Najlepszym rozwiązaniem jest stopniowy proces wydłużania pobytu, trwający około dwóch tygodni. I tak, pierwsze dwa dni po 2 godziny, kolejne trzy – przez 3-4 godziny, następne coraz dłużej .

 1. Pozwól dziecku przynosić do placówki ulubioną zabawkę.

W wielu żłobkach dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek, ponieważ powoduje to konflikty. Z drugiej strony, od tej zasady istnieje wyjątek – właśnie w procesie adaptacji. Dla dziecka to ogromne ułatwienie, ponieważ ma ze sobą coś „domowego” i tylko jego. Ukochany miś będzie pocieszeniem w chwilach większej tęsknoty albo ułatwi malcowi zasypianie.

 1. Informuj dziecko, kiedy po nie wrócisz.

Taka informacja jest dziecku bardzo potrzebna! Dzięki temu będzie miało poczucie bezpieczeństwa i łatwiej będzie mu wytrwać. Nie mów jednak „po pracy”, ale np. – „po podwieczorku”. I nigdy się nie spóźniaj – jeśli przyjdziesz aż godzinę później, możesz ujrzeć zapłakaną pociechę, która nie zaufa ci kolejnego dnia.

 1. Buduj pozytywne wrażenie o placówce.

Pod żadnym pozorem nie mów „Kochanie, wiem, że się nie ucieszysz, ale musimy jechać już do żłobka” – takie słowa plus pełna żalu mina mamy to gwarancja płaczu. Zamiast tego rozmawiajcie w domu o tym, jaki świetny jest żłobek, jakie są w nim cudowne zabawki i dzieci. Rankiem powiedz z radością „A teraz mama zaprowadzi cię do żłobka, żebyś mógł się świetnie bawić!”

 1. Zachowuj się pewnie.

Twoje nastawienie to informacja dla dziecka – czy jest się czego bać, czy może wcale nie. Zauważ, że w nowych sytuacjach dzieci bacznie przyglądają się twarzom swoich rodziców i z nich wyczytują, jak powinny się zachować. Nawet, jeśli czujesz niepewność i wielką troskę, a nawet masz wrażenie, że zaraz wybuchniesz płaczem, uśmiechaj się i mów – „Kochanie, czeka cię mnóstwo cudownej zabawy. Ciocia już na pewno chce ci coś pokazać!”.

 1. Poproś partnera o pomoc.

Cóż, czasem przyczyną rozpaczy w progu żłobka jest nie tyle sama placówka, co… konieczność rozstania z osobą, która do tej pory była zawsze obok. Jeśli widzisz, że malec nie radzi sobie podczas waszych rozstań, niech to twój partner spróbuje odprowadzać malca. Może się okazać, że jest znacznie lepiej i protesty trwają pięć, a nie piętnaście minut.

 1. Nie przeciągaj pożegnań.

Półgodzinne przytulanie na ławce w dziecięcej szatni naprawdę nie jest sposobem na ułatwienie zadania. Poza tym, dziecko będzie miało nadzieję, że jednak zmienisz zdanie – a to naprawdę nie o to chodzi. Postaraj się zrobić to szybko – przebierz dziecko, daj mu buziaka i powiedz, że wrócisz po obiadku. Jeśli malec się zanosi, będzie to dla ciebie wręcz traumatyczna chwila, ale spokojnie – jeśli poczekasz pięć minut pod drzwiami to na pewno niedługo usłyszysz… ciszę.

 1. Rozmawiaj z personelem.

Innymi słowy, trzymaj rękę na pulsie. Pytaj, jak radzi sobie twoje dziecko, czy bawi się z innymi, jak długo płacze po twoim wyjściu i co możesz zrobić, by usprawnić proces adaptacji. Jeśli powiedzą ci o twoich błędach – nie obrażaj się, tylko doceń otwartość. I spróbuj postępować według ich wskazówek.