KORONAWIRUS COVID-19

Drodzy Rodzice,
W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i w związku ze zwiększającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19,  informujemy, iż:
Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie.
Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Uprzejmie informujmy, że 19 listopada 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał piątą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

PLAKAT – PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Dodaj komentarz